Archive for październik, 2012

 • Zasady wystawiania faktur VAT

  on paź 28, 12 • in VAT • with Możliwość komentowania Zasady wystawiania faktur VAT została wyłączona

  Zasady wystawiania faktur VAT

  Dokumentacje transakcji sprzedaży towarów i wykonywanych usług objętych podatkiem VAT muszą być prowadzone według określonych przez ustawodawcę zasad. Dokumentem sprzedaży towaru bądź usługi jest faktura VAT, a nad jej prawidłowym wystawieniem i rozliczeniem zobowiązany jest czuwać sam wystawiający

  Read More »
 • Z jakich faktur nie można odliczyć VAT?

  on paź 28, 12 • in VAT • with Możliwość komentowania Z jakich faktur nie można odliczyć VAT? została wyłączona

  Z jakich faktur nie można odliczyć VAT?

  Odliczenie wartości zapłaconego VAT od kwoty podatku należnego do zapłaty w związku z prowadzoną działalnością to prawo podatników zarejestrowanych jako czynni płatnicy VAT. Ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków, które uniemożliwiają odliczenie

  Read More »
 • Zwrot VAT za materiały budowlane

  on paź 28, 12 • in VAT • with Możliwość komentowania Zwrot VAT za materiały budowlane została wyłączona

  Zwrot VAT za materiały budowlane

  Osoby fizyczne, które są płatnikami podatków mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT wynikającego z poniesionych kosztów na materiały budowlane. Takie zwroty podlegają określonym limitom, których wielkość określają odpowiednie przepisy prawa. Wartość zwrotu oblicza się na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

  Read More »
 • Podstawowe informacje o podatku VAT

  on paź 28, 12 • in VAT • with Możliwość komentowania Podstawowe informacje o podatku VAT została wyłączona

  Podstawowe informacje o podatku VAT

  Podatek VAT (z angielskiego Value Added Tax) oznacza podatek od wartości dodanej, jednakże w Polsce obowiązuje również nazwa Podatku od Towarów i Usług PTU. Polskie prawo regulujące podatek VAT opracowane zostało w roku 1993, jednakże przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej musiało zostać zmodyfikowane.  Stąd też obowiązująca ustawa regulująca Podatek od Towarów i Usług opracowana została w roku

  Read More »
 • Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT

  on paź 28, 12 • in VAT • with Możliwość komentowania Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT została wyłączona

  Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT

  W polskim prawie podatkowym niektóre podmioty gospodarcze mogą być zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług VAT. Zwolnione mogą być podmioty nieprzekraczające określonego przez prawo limitu sprzedaży. Zwolnieni od płacenia VAT mogą być także podatnicy, którzy dokonują sprzedaży usług i czynności zwolnionych od obowiązku odprowadzania tego rodzaju podatku. Ci podatnicy należą do grupy zwanej „podatnicy VAT zwolnieni podmiotowo”

  Read More »
 • Akcyza na samochody sprowadzane z UE

  on paź 28, 12 • in VAT • with Możliwość komentowania Akcyza na samochody sprowadzane z UE została wyłączona

  Akcyza na samochody sprowadzane z UE

  Samochody zakupione w krajach Unii Europejskiej i sprowadzone do Polski podlegają opłacie akcyzowej. Opłacenie podatku akcyzowego dotyczy każdorazowej odsprzedaży samochodu przed pierwszą rejestracją w kraju. Stawka akcyzowa wyraża się w procentach i obliczana jest od podstawy opodatkowania. Pojazdy o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych objęte są podatkiem akcyzowym w wysokości 18,6 % podstawy opodatkowania,

  Read More »
 • Czym jest akcyza

  on paź 28, 12 • in VAT • with Możliwość komentowania Czym jest akcyza została wyłączona

  Czym jest akcyza

  Akcyzą nazywamy podatek, którym odpowiednie organy państwowe obarczają określone grupy dóbr i produktów. Podatek akcyzowy ma na celu ograniczenie spożycia i konsumpcji określonych dóbr za względu na dwa główne czynniki. Podatkiem tym obarczone są głównie towary powszechnie uznane za szkodliwe dla zdrowia, bądź towary, których zasoby są mocno ograniczone

  Read More »
 • Formularz NIP-2

  on paź 28, 12 • in Formularze, Formularze NIP • with Możliwość komentowania Formularz NIP-2 została wyłączona

  NIP-2 druk Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

  Read More »
 • Formularz ZAP-3

  on paź 28, 12 • in Formularze, Formularze NIP • with Możliwość komentowania Formularz ZAP-3 została wyłączona

  ZAP-3 druk Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

  Read More »
 • Formularz NIP-5/W

  on paź 28, 12 • in Formularze, Formularze NIP • with Możliwość komentowania Formularz NIP-5/W została wyłączona

  NIP-5/W druk Wniosek / Informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej

  Read More »
Scroll to top