Diety i ryczałty

Diety krajowe

Obowiązuje od dieta nocleg dojazd
01.01.2007 23,00 zł 34,50 zł 4,60 zł

 

Pracodawca ma prawny obowiązek zwrócić pracownikowi koszty związane z podróżą służbową.

Co ważne podróż służbowa trwająca mniej niż 8 godzin nie uprawnia do otrzymania diety. Natomiast jeśli podróż trwa od 8 do 12 godzin, to w takiej sytuacji należy się jedynie połowa diety. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż 1 dobę, prawo do pełnej diety przysługuje po 12 godzinach. Z kolei, jeśli podróż służbowa trwa więcej niż 1 dobę, to wówczas analogicznie do 8 godzin następnej doby należy się nam połowa diety, a po przekroczeniu 8 godzin – pełna dieta za drugą dobę.

Ważne jest, iż dieta służbowa nie przysługuje pracownikowi, któremu pracodawca zapewnił całodzienne wyżywienie, a więc przynajmniej 3 posiłki na dzień. Jeśli jednak pracodawca zapewnił niepełne wyżywienie, czyli na przykład tylko 2 posiłki, to pracownikowi nadal należy się pełna dieta.

Do kosztów związanych z podróżą służbową zalicza się:

– koszty podróży tam i z powrotem (prywatnym pojazdem pracownika albo też środkami komunikacji publicznej),
– diety,
– koszty noclegu albo ryczałt za nocleg (za wyjątkiem sytuacji, w których pracodawca zapewnił nocleg),
– koszty przejazdów środkami komunikacji miejskiej (z wyłączeniem sytuacji, w jakich pracodawca samodzielnie zapewnił transport na miejscu).

Co do zasady ryczałt za nocleg wynosi 150% wysokości diety, a ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej wynosi 20% diety.

Wysokość stawek diety w sferze budżetowej określa stosowne rozporządzenie Ministra . W pozostałych zakładach pracy diety określone są poprzez wewnętrzne prawo zakładowe, a uchwalone stawki mogą się różnić od tych z rozporządzenia. Jednak jedynie limity za czas podróży służbowej określone w przepisach prawa wolne są od podatku dochodowego i nie stanowią podstawy do naliczenia składek ZUS.

 

Tabela przedstawia kształtowanie się wysokości diet i ryczałtów od 1995 roku:

w okresie (od) dieta ryczałt noclegowy ryczałt za dojazd
01.01.2007 23,00 34,50 4,60
01.01.2006 22,00 33,00 4,40
01.01.2005 21,00 31,50 4,20
01.03.2004 21,00 31,50 4,20
01.01.2003 20,00 30,00 4,00
01.04.2002 19,00 28,50 3,80
01.01.2002 18,00 27,00 3,60
01.04.2001 18,00 27,00 3,60
01.03.2000 16,00 24,00 3,20
01.06.1998 12,00 18,00 2,40
01.06.1997 10,00 15,00 2,00
01.07.1996 8,20 12,30 1,64
01.02.1996 7,40 11,10 1,48
01.04.1995 6,60 9,90 1,32
01.01.1995 5,80 8,70 1,16

Comments are closed.

Scroll to top