Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe za zwłokę 2013

Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 13,00 %,  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r.

Odsetki ustawowe to  forma odszkodowania za zwłokę podczas regulowania świadczeń pieniężnych. Dzięki ustanowieniu wysokości odsetek przez ustawodawcę strony nie muszą zawierać umowie wysokości odszkodowania, ani nie muszą wykazać  poniesionych strat. Wystarczy jeśli udowodnią okres zwłoki w płatności oraz wysokość kwoty dłużnej, aby otrzymać należne im odszkodowanie.

O odsetki ustawowe mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wysokość odsetek ustawowych określona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów. Odsetki od dłużnej sumy pieniężnej należą się, gdy wynika to z:

– czynności prawnej,
– ustawy,
– orzeczenia sądu,
– lub też decyzji innego właściwego organu.

Odsetki ustawowe za zwłokę należą się jeśli wysokość odsetek nie została uregulowana w inny sposób.

Tak kształtowała się wysokość odsetek ustawowych od 1992 roku:

Okres obowiązywania odsetek ustawowych (od) Stawka odsetek %
15.12.2008 13,00 / rok
15.10.2005 11,50 / rok
10.01.2005 13,50 / rok
25.09.2003 12,25 / rok
01.02.2003 13,00 / rok
25.07.2002 16,00 / rok
15.12.2001 20,00 / rok
01.11.2000 30,00 / rok
15.05.1999 21,00 / rok
01.02.1999 24,00 / rok
15.04.1998 33,00 / rok
01.01.1997 35,00 / rok
15.12.1995 46,00 / rok
01.05.1993 54,00 / rok
15.08.1992 60,00 / rok

 

 

 

Comments are closed.

Scroll to top