Kwota wolna od podatku 2016/2017

Kwota wolna od podatku 2016/2017

Kwota wolna od podatku, zwana jest także kwotą dochodu wolnego od podatku. Jest to kwota dochodu, od której nie istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Należy pamiętać, iż kwota ta nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT. Jeżeli podatnik posiadał w danym roku rozliczeniowym zarobki nieprzekraczające tej kwoty, to po rozliczeniu rocznym dochodów zostanie mu zwrócona zapłacona wcześniej zaliczka.

W roku podatkowym 2016/2017 kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł.

Oznacza to, że podatek do zapłaty zmniejszany jest o 18 % z kwoty wolnej od podatku, czyli o 556,02 zł.

 

Tak kształtowała się wysokość kwot wolnych od podatku w ostatnich latach podatkowych:

Rok podatkowy Kwota wolna od podatku
rok podatkowy 2016 3 091,00 zł
rok podatkowy 2015 3 091,00 zł
rok podatkowy 2014 3 091,00 zł
rok podatkowy 2013 3 091,00 zł
rok podatkowy 2012 3 091,00 zł
rok podatkowy 2011 3 091,00 zł
rok podatkowy 2010 3 091,00 zł
rok podatkowy 2009 3 091,00 zł
rok podatkowy 2008 3 089,00 zł
rok podatkowy 2007 3 013,37 zł
rok podatkowy 2006 2 789,89 zł
rok podatkowy 2005 2 789,89 zł
rok podatkowy 2004 2 789,89 zł
rok podatkowy 2003 2 789,89 zł
rok podatkowy 2002 2 727,16 zł
rok podatkowy 2001 2 596,43 zł
rok podatkowy 2000 2 295,79 zł

Comments are closed.

Scroll to top