Artykuły w kategorii ‘Formularze PIT’ .

 • Formularz PIT-40

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze PIT • with Możliwość komentowania Formularz PIT-40 została wyłączona

  PIT-40 druk Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika

  Read More »
 • Formularz PIT-39

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze PIT • with Możliwość komentowania Formularz PIT-39 została wyłączona

  PIT-39 druk Zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  Read More »
 • Formularz PIT-38

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze PIT • with Możliwość komentowania Formularz PIT-38 została wyłączona

  PIT-38 druk Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  Read More »
 • Formularz PIT-37

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze PIT • with Możliwość komentowania Formularz PIT-37 została wyłączona

  PIT-37  druk Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  Read More »
 • Formularz PIT-36L

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze PIT • with Możliwość komentowania Formularz PIT-36L została wyłączona

  PIT-36L druk Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  Read More »
 • Formularz PIT-36

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze PIT • with Możliwość komentowania Formularz PIT-36 została wyłączona

  PIT-36 druk Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  Read More »
 • Formularz PIT-28

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze PIT • with Możliwość komentowania Formularz PIT-28 została wyłączona

  PIT-28 druk Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

  Read More »
 • Formularz PIT-23

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze PIT • with Możliwość komentowania Formularz PIT-23 została wyłączona

  PIT-23 druk Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

  Read More »
 • Formularz PIT-19A

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze PIT • with Możliwość komentowania Formularz PIT-19A została wyłączona

  PIT-19A druk Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

  Read More »
 • Formularz PIT-16A

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze PIT • with Możliwość komentowania Formularz PIT-16A została wyłączona

  PIT-16A druk Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

  Read More »
Scroll to top