Kto wypełnia deklarację PIT-2?

Kto wypełnia deklarację PIT-2?

on paź 26, 12 • by SpecPodatkowy.pl • with Możliwość komentowania Kto wypełnia deklarację PIT-2? została wyłączona

Deklaracja PIT-2 służy przede wszystkim do zmniejszenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy wpłacanych do Urzędu Skarbowego przez płatnika. Odbywa się to na prośbę i wniosek podatnika (pracownika), którego wpłacane zaliczki na podatek dotyczą. PIT-2 jest w tym miejscu rodzajem oświadczenia, w którym...
Pin It

Home » PIT » Kto wypełnia deklarację PIT-2?

Deklaracja PIT-2 służy przede wszystkim do zmniejszenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy wpłacanych do Urzędu Skarbowego przez płatnika. Odbywa się to na prośbę i wniosek podatnika (pracownika), którego wpłacane zaliczki na podatek dotyczą. PIT-2 jest w tym miejscu rodzajem oświadczenia, w którym pracownik wskazuje pracodawcę, jako organ właściwy do zmniejszenia owych zaliczek.

Obligatoryjne oświadczenie

Kto musi wypełnić pit-2

Źr.:  sxc.hu

Pracownik ma prawo do złożenia wniosku o zmniejszenie zaliczek na podatek dochodowy obliczanych na podstawie uzyskanych przychodów wynikających ze stosunku pracy. Według art. 32 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym zaliczkę można zmniejszyć o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia jeszcze przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Pracownik musi oświadczyć pracodawcy, że nie otrzymuje emerytury bądź renty za pośrednictwem płatnika odprowadzającego zaliczkę na podatek dochodowy, nie osiąga dochodów z działalności rolniczej oraz nie osiąga dochodów z działalności bądź wynajmu, które opodatkowane są według skali podatkowej. W oświadczeniu musi być również zawarta informacja, że pracownik nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz, że zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Znajomość przepisów

Kompleksowe informacje na ten temat można uzyskać w przepisach prawa a pomoc w biurach rachunkowych. Znajomość przysługujących nam przywilejów podatkowych oraz praw jest bardzo pomocne w prawidłowym rozliczaniu należności podatkowych. Urzędy Skarbowe muszą i wiedzą, jak egzekwować należności, dlatego jedynym słusznym wyjściem dla podatników jest znajomość przysługujących im praw i przywilejów.

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top