Skala podatkowa

Skala podatkowa 2012 i 2013

 

Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Skala podatkowa określa wysokość zobowiązań podatkowych, jakie ciążą na osobach fizycznych. Określa jaki podatek dochodowy zapłaci podatnik od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym.

Zależność jest taka, iż stawka podatku wrasta wraz ze wzrostem dochodu. Nie jest to jednak tożsame z tym, iż uzyskując dochody w wysokości na przykład 90 000 zł zapłacimy 32% podatku od całej kwoty. 85 528 zł opodatkowane są stawką 18%, a dopiero nadwyżka, czyli dochody powyżej tej kwoty, obłożone są stawką podatku w wysokości 32%.

Dodatkowo każda osoba fizyczna ma prawo wykorzystać kwotę wolną od podatku. W praktyce oznacza to, iż za rok podatkowy 2012 wyliczoną kwotę podatku z pierwszego przedziału pierwszego musimy pomniejszyć o 556,02 zł.

 

Skale podatkowa za ubiegłe lata

2011

 

Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

2010

 

Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

2009

 

Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

2008

 

Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do
44 490 19% minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
44 490 85 528 7 866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł
85 528 20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

2007

 

Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do
43 405 19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43 405 85 528 7 674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43 405 zł
85 528 20 311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

2006

 

Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do
37 024 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37 024 74 048 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

 

2005

 

Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do
37 024 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37 024 74 048 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

 

2004

 

Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do
37 024 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37 024 74 048 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

 

2003

 

Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do
37 024 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37 024 74 048 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

Comments are closed.

Scroll to top