Artykuły w kategorii ‘Formularze CIT’ .

 • Formularz CIT-D

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-D została wyłączona

  CIT-D druk Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

  Read More »
 • Formularz CIT-ST

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-ST została wyłączona

  CIT-ST druk Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

  Read More »
 • Formularz CIT-6AR

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-6AR została wyłączona

  CIT-6AR druk Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Read More »
 • Formularz CIT-6R

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-6R została wyłączona

  CIT-6R druk Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Read More »
 • Formularz CIT-8

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-8 została wyłączona

  CIT-8 druk Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z załącznikami

  Read More »
 • Formularz CIT-8A

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-8A została wyłączona

  CIT-8A druk Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

  Read More »
 • Formularz CIT-8B

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-8B została wyłączona

  CIT-8B druk Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – za rok podatkowy

  Read More »
 • Formularz CIT-9R

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-9R została wyłączona

  CIT-9R druk Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

  Read More »
 • Formularz CIT-10Z

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-10Z została wyłączona

  CIT-10Z druk Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Read More »
 • Formularz CIT-11R

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-11R została wyłączona

  CIT-11R druk Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-

  Read More »
Scroll to top