Podstawowe informacje o podatku VAT

Podstawowe informacje o podatku VAT

on paź 28, 12 • by SpecPodatkowy.pl • with Możliwość komentowania Podstawowe informacje o podatku VAT została wyłączona

Podatek VAT (z angielskiego Value Added Tax) oznacza podatek od wartości dodanej, jednakże w Polsce obowiązuje również nazwa Podatku od Towarów i Usług PTU. Polskie prawo regulujące podatek VAT opracowane zostało w roku 1993, jednakże przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej musiało zostać...
Pin It

Home » VAT » Podstawowe informacje o podatku VAT

Podatek VAT (z angielskiego Value Added Tax) oznacza podatek od wartości dodanej, jednakże w Polsce obowiązuje również nazwa Podatku od Towarów i Usług PTU. Polskie prawo regulujące podatek VAT opracowane zostało w roku 1993, jednakże przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej musiało zostać zmodyfikowane.  Stąd też obowiązująca ustawa regulująca Podatek od Towarów i Usług opracowana została w roku 2004. Większość towarów i usług dostępnych na rynku obłożonych jest właśnie podatkiem VAT. Dotyczy on odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju, importu i eksportu towarów oraz działań wewnątrzwspólnotowych takich jak nabycie i dostawa towarów.

Podatek VAT

Źr.:  sxc.hu

Obowiązujące stawki VAT

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobligowane są prawem wspólnotowym do stosowania podatku VAT nie mniejszego, aniżeli 15%. Reguluje to odpowiednia Dyrektywa Rady Europejskiej. Dyrektywa ta nie określa jednak maksymalnej stawki podatku VAT, dzięki czemu kraje Unii Europejskiej mają w tym wypadku dowolność. W Unii Europejskiej najwyższa stawka podatku VAT jest na Węgrzech i wynosi 27 procent.

Wielkość podatku VAT w Polsce uregulowana została na lata 2011 do 2013 i wynosi 23%. Są jednak wyjątki i dotyczą one niektórych produktów bądź usług. Ustawodawca przewidział inne stawki VAT w wysokości 5, 7, i 8 procent. Stawki te zależą właśnie od produktów i usług objętych podatkiem.

Czynni podatnicy VAT powinni być na bieżąco z przepisami prawa podatkowego. Wielkość podatku VAT nie tylko występuje w kilku stawkach, ale jest także zmiennna. Jednakże zawsze o wprowadzanych takich zmianach podatnicy są odpowiednio wcześnie należycie informowani.

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top