Z jakich faktur nie można odliczyć VAT?

Z jakich faktur nie można odliczyć VAT?

on paź 28, 12 • by SpecPodatkowy.pl • with Możliwość komentowania Z jakich faktur nie można odliczyć VAT? została wyłączona

Odliczenie wartości zapłaconego VAT od kwoty podatku należnego do zapłaty w związku z prowadzoną działalnością to prawo podatników zarejestrowanych jako czynni płatnicy VAT. Ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków, które uniemożliwiają odliczenie VAT.Wyjątki te dotyczącą zazwyczaj faktur,...
Pin It

Home » VAT » Z jakich faktur nie można odliczyć VAT?

Odliczenie wartości zapłaconego VAT od kwoty podatku należnego do zapłaty w związku z prowadzoną działalnością to prawo podatników zarejestrowanych jako czynni płatnicy VAT. Ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków, które uniemożliwiają odliczenie VAT.Wyjątki te dotyczącą zazwyczaj faktur, które zawierają błędy formalne oraz zostały wystawione przez nieuprawnione do tego podmioty. Podatnik powinien zapoznać się z artykułem 88 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczenie VAT od podatku

Źr.: sxc.hu

Faktury bez wartości – główne przypadki

Faktury nie posiadające żadnej wartości dla płatnika to te, które zostały wystawione przez nieistniejące bądź nieuprawnione do tego podmioty. Według prawa wystawienie faktury VAT dotyczy bowiem jedynie zarejestrowanych, czynnych podatników VAT, czyli takich, którzy posiadają numer identyfikacji podatkowej NIP. VAT nie odliczymy również posiadając faktury, które dokumentują opodatkowanie transakcji niepodlegających opodatkowaniu. Taki błąd popełniają sprzedawcy, na których spoczywa obowiązek odpowiedniego opodatkowania.

Inne błędy w fakturach, uniemożliwiające odliczenie VAT

Jednym z błędów, które również uniemożliwiają płatnikowi odliczenie VAT jest posiadanie kilku faktur dotyczących jednej i tej samej transakcji. Każdy zarejestrowany przedsiębiorca powinien wiedzieć, że jedną sprzedaż można zafakturować tylko raz. W przeciwnym razie nabywca traci prawo do odliczenia VAT. Fakturami, które nie upoważniają nabywców do odliczenia VAT są równie te, które zostały wystawione na fikcyjną transakcję, która nigdy nie miała miejsca. Niezgodne z prawem jest dokumentowanie niezgodnych z rzeczywistością transakcji, a zatem również odliczenie od nich VAT przez nabywającego usługę czy towar.

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top