Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia zeznania PIT

Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia zeznania PIT

on paź 26, 12 • by SpecPodatkowy.pl • with Możliwość komentowania Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia zeznania PIT została wyłączona

Zdarzenia losowe mogą spowodować, że podatnik nie będzie miał możliwości podpisania i złożenia deklaracji PIT osobiście. Może to wyniknąć na przykład z konieczności opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej, która uniemożliwia osobiste rozliczenie i podpisanie zeznania. Nie ma wówczas żadnego problemu...
Pin It

Home » PIT » Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia zeznania PIT

Zdarzenia losowe mogą spowodować, że podatnik nie będzie miał możliwości podpisania i złożenia deklaracji PIT osobiście. Może to wyniknąć na przykład z konieczności opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej, która uniemożliwia osobiste rozliczenie i podpisanie zeznania. Nie ma wówczas żadnego problemu z ustanowieniem pełnomocnika. Chociaż jeszcze kilka lat temu były wątpliwości co do słuszności podpisywania rozliczenia przez osobę upoważnioną do tego stosownym pełnomocnictwem, to jednak zniknęły one całkowicie po wprowadzeniu 01.01.2007 przepisów rozdziału 9a Ordynacji Podatkowej.

Kto może otrzymać pełnomocnictwo

Pelnomocnictwo do żłożenia deklaracji PIT

Źr.:  sxc.hu

Trzeba jednak wiedzieć, kto może być naszym pełnomocnikiem w kontakcie z Urzędem Skarbowym. Otóż, może to być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia, jako, że w naszym kraju taką zdolność zyskuje się właśnie poprzez ukończenie 18 roku życia. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba fizyczna, nie ma tutaj jakichkolwiek uwarunkowań dotyczących posiadanej wiedzy czy wykształcenia. W praktyce pełnomocnikami najczęściej zostają członkowie rodziny, co jest ogromnym ułatwieniem właśnie wówczas, kiedy podatnik nie może osobiście złożyć, wypełnić i podpisać deklaracji PIT.

Kto nie może zostać pełnomocnikiem

W związku z powyżej wymienionymi informacjami musimy pamiętać, że nie możemy powierzyć naszego pełnomocnictwa osobie prawnej bądź organizacji, która nie posiada żadnej osobowości prawnej. Nie możemy więc wypisać pełnomocnictwa na Biuro Rachunkowe i oczekiwać, że dokona ono w naszym imieniu corocznego rozliczenia PIT, ponieważ według Ordynacji Podatkowej nie jest to podmiot do tego uprawniony. W takim wypadku możemy podpisać pełnomocnictwo np. na księgową pracująca w tym biurze podatkowym.

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top