Składki ZUS 2017

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2017

 

 Składki na ZUS – podstawowe

Rodzaj składki oraz konto bankowe
Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
812,61 zł 749,94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne ****
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
297,28 zł 297,28 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
62,67 zł 62,67 zł

 

 Składki na ZUS – obniżone

Rodzaj składki oraz konto bankowe
Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
190,62 zł 175,92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne ****
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
297,28 zł 297,28 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
14,70 zł 14,70 zł

 

 

**** w przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru w 2013 r. wynosi 2908,13 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2115,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2012)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 IV 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.  W okresie od 1 IV 2009 r. do 31 XII 2012 r. stopa procentowa dla takich płatników wynosiła 1,67%

*** składka ta płatna jest wyłącznie, gdy łączna podstawa składki (pochodząca z różnych źródeł) wynosi w sumie co najmniej kwotę najniższej płacy krajowej;
dlatego osoba prowadząca wyłącznie działalność gospodarczą (korzystając z obniżonej podstawy składek ZUS) składki tej nie opłaca

Comments are closed.

Scroll to top