Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu

ul. Żmigrodzka 141
tel: (71) 32-36- 800
fax: (71) 32 36 805
e-mail: us0271@ds.mofnet.gov.pl
Scroll to top