Deklaracja PIT-28 – informacje

Deklaracja PIT-28 – informacje

on lis 20, 12 • by SpecPodatkowy.pl • with Możliwość komentowania Deklaracja PIT-28 – informacje została wyłączona

Deklaracja PIT-28 jest składana przez tych podatników, którzy pozyskują przychody opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Warto przy tym wyraźnie podkreślić, że w przypadku formularzy PIT-28 obowiązuje w polskich Urzędach Skarbowych inny termin ostatecznego rozliczenia podatkowego. Składa się...
Pin It

Home » PIT » Deklaracja PIT-28 – informacje

Deklaracja PIT-28 jest składana przez tych podatników, którzy pozyskują przychody opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Warto przy tym wyraźnie podkreślić, że w przypadku formularzy PIT-28 obowiązuje w polskich Urzędach Skarbowych inny termin ostatecznego rozliczenia podatkowego. Składa się je do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który podatnik chce się rozliczyć z fiskusem.

Przed przystąpieniem do składania formularza PIT-28 w Urzędzie Skarbowym, podatnik musi zawiadomićna początku danego roku podatkowego fiskusa o chęci rozliczania

PIT-28 informacje

Źr.    sxc.hu

ryczałtem ewidencjonowanym przychodów pochodzących z działalności gospodarczej. Prawo do rozliczania się z podatków na tym formularzu mają również osoby zakładające w toku roku podatkowego własną działalność gospodarczą, które zgłoszą Urzędowi Skarbowemu taki tryb opodatkowania przyszłych przychodów. Za pośrednictwem deklaracji PIT-28 rozliczają się jednocześnie osoby pozyskujące przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy czy umów o podobnym charakterze, jeśli zawiadomią do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania owego przychodu, o opodatkowaniu go ryczałtem.

PIT-28 składają w Urzędzie Skarbowym:

– osoby wynajmujące i dzierżawiące nieruchomości, których przychody są opodatkowane ryczałtem, a nie prowadzoną one w związku z tym pozarolniczej działalności gospodarczej,
– podatnicy prowadzący własną, pozarolniczą działalność gospodarczą,
– podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną lub jawną osób fizycznych.

Ryczałt ewidencjonowany jako forma opodatkowania przychodów dostępna jest wyłącznie dla podatników, których roczny przychód z działalności nie przekracza 150 tys. euro w przeliczeniu na złotówki. Jeśli w danym roku podatkowym limit ten zostanie przekroczony, podatnik ma prawo do rozliczenia się z fiskusem na formularzu PIT-28, ale w kolejnym roku podatkowym musi on wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych.

Rozliczanie się za pomocą druku PIT-28 wyklucza możliwość skorzystania z preferencji podatkowych oraz rozliczenia kosztów uzyskania przychodów czy odliczenia ulgi prorodzinnej.

 

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top