Jak Fiskus sprawdza rozliczenia PIT

Jak Fiskus sprawdza rozliczenia PIT

on paź 26, 12 • by SpecPodatkowy.pl • with Możliwość komentowania Jak Fiskus sprawdza rozliczenia PIT została wyłączona

Rozliczenie podatku PIT należy składać ze świadomością, iż nasze zeznanie zostanie sprawdzone przez urząd. Nie reguły nie musimy się jednak niczego obawiać. Nasze rozliczenie zostanie sprawdzone przez urzędników, a nawet skorygowane bez naszego udziału, jeżeli tylko będzie możliwa taka sposobność....
Pin It

Home » PIT » Jak Fiskus sprawdza rozliczenia PIT

Rozliczenie podatku PIT należy składać ze świadomością, iż nasze zeznanie zostanie sprawdzone przez urząd. Nie reguły nie musimy się jednak niczego obawiać. Nasze rozliczenie zostanie sprawdzone przez urzędników, a nawet skorygowane bez naszego udziału, jeżeli tylko będzie możliwa taka sposobność. Fiskus dokładnie kontroluje nasze rozliczenia roczne, ale nie w każdym przypadku wiąże się to od razu z jakimiś poważnymi konsekwencjami. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości zawsze przysługuje nam prawo do złożenia wyjaśnień.

Kontrola terminowości

Wstępną kontrolą, którą stosuje Urząd Skarbowy jest oczywiście kontrola terminowości złożenia zeznania oraz wpłaty należnego podatku. Podatnik, który nie złoży zeznania podatkowego w terminie poprzez zwyczajne zaniechanie tej czynności może spodziewać się kary grzywny wymierzonej mandatem karnym. Wielkość takiej grzywny to kwota pomiędzy 150 zł a 3000 zł. Warto więc dotrzymywać terminów. W trochę

Termin złożenia deklaracji PIT

Źr.: sxc.hu

innej sytuacji będzie oczywiście podatnik, który złożył zeznanie w terminie, ale nie dotarło ono do właściwych organów Urzędu Skarbowego. Warto wówczas przedstawić dowody na to, że my jako podatnicy wypełniliśmy swój obowiązek w terminie, a brak zeznania jest wynikiem jego zawieruszenia.
Trzeba pamiętać również o uregulowaniu podatku w terminie. W przeciwnym razie możemy spodziewać się upomnienia, a po 7 dniach od braku reakcji na jego wystawienie – tytułu wykonawczego wszczynającego egzekucję.

Prawo do ulg

Następnemu elementowi kontroli podlegają wszelakie dokumenty potwierdzające prawo do przysługujących nam ulg podatkowych, z których skorzystaliśmy w rozliczeniu podatkowym. Bardzo ważne jest, aby dokumentów takich nie wyrzucać przez okres co najmniej pięciu lat, a w niektórych szczególnych przypadkach nawet dłużej. Dokumentów potwierdzających prawo do ulg nie musimy dołączać do rocznego zeznania podatkowego, ale na żądanie ich przedłożenia jesteśmy zobowiązani do niezwłocznej realizacji żądania.

Błędy rachunkowe

Najczęściej jednak popełniamy błędy rachunkowe, obliczeniowe i czysto formalne. Również takie błędy wychwytują czujni urzędnicy. Błędy do poprawki to te, które wiążą się ze złymi obliczeniami, brakiem podpisu czy niewłaściwym formularzem. Najczęściej jednak są to błędy związane z zaokrągleniem podstawy opodatkowania. Bardzo często w przypadku takich pomyłek urzędnicy sami dokonują poprawek informując o tym podatnika poprzez notę korygującą. Jedynie tam, gdzie różnice w podatku do zapłaty byłyby większe aniżeli 1000 złotych do wprowadzenia zmian zobowiązany jest sam podatnik.
Wszystkie rozliczenia podatkowe są sprawdzane. Jednakże podatnik, który swą deklarację dostarczył do Urzędu Skarbowego w terminie, a także nie wprowadził Urzędu Skarbowego celowo w błąd nie musi się raczej obawiać ewentualnych popełnionych błędów i kar.

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top