Niezłożenie deklaracji PIT a czynny żal

Niezłożenie deklaracji PIT a czynny żal

on paź 26, 12 • by SpecPodatkowy.pl • with Możliwość komentowania Niezłożenie deklaracji PIT a czynny żal została wyłączona

Podatnicy w Polsce uzyskujący dochody, mają obowiązek do ostatniego dnia kwietnia roku następującego po roku podatkowym, rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Termin na rozliczenie się z fiskusem jest stosunkowo długi, ale wielu obywateli zapomina o złożeniu formularza PIT w terminie w urzędzie skarbowym....
Pin It

Home » PIT » Niezłożenie deklaracji PIT a czynny żal

Podatnicy w Polsce uzyskujący dochody, mają obowiązek do ostatniego dnia kwietnia roku następującego po roku podatkowym, rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Termin na rozliczenie się z fiskusem jest stosunkowo długi, ale wielu obywateli zapomina o złożeniu formularza PIT w terminie w urzędzie skarbowym. Takie postępowanie nie dość, że jest nieodpowiedzialne, to jeszcze może pociągać za sobą koszty i inne konsekwencje prawne.

Czynny żal „furtką” dla zapominalskich

Niezłożenie deklaracji PIT a czynny żal

Źr.:  sxc.hu

Jeśli zapomnieliśmy o złożeniu deklaracji PIT w terminie ustanowionym w przepisach polskiego prawa, nie musimy czekać na to, aż fiskus nałoży na nas karę. Możemy działać zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Skarbowego i uniknąć przykrych konsekwencji swojego postępowania.

Art. 16, par. 1 KKS wskazuje, że:

„Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Jeśli szybko zorientujemy się, że nie złożyliśmy naszego rozliczenia rocznego do Urzędu Skarbowego, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym fakcie fiskusa, dostarczając mu nasz PIT roczny. Wówczas mamy szansę uniknąć kary za popełnienie czyni niedozwolonego. Oprócz zawiadomienia Urzędu Skarbowego o swoim czynie, podatnik powinien jeszcze w formie pisemnej lub ustnej wyrazić swój czynny żal za zaistniałą sytuację, poprzez wpis do protokołu.

Bezskuteczny czynny żal

Zawiadomienie fiskusa o popełnieniu czynu zabronionego oraz złożenie czynnego żalu będzie nieskuteczne, jeśli ma miejsce w czasie, gdy organy ścigania mają już udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, bądź organy ścigania dokonały już przeszukania lub innej czynności służbowej, mającej ujawnić przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jakiego dopuścił się podatnik.

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top