Konstrukcja ulgi za złe długi po 1 stycznia 2013

Konstrukcja ulgi za złe długi po 1 stycznia 2013

on sty 15, 13 • by SpecPodatkowy.pl • with Możliwość komentowania Konstrukcja ulgi za złe długi po 1 stycznia 2013 została wyłączona

Nowy rok 2013 przyniósł duże zmiany w dziedzinie podatków w Polsce. Między innymi, z dniem 1 stycznia wprowadzono w życie zmienione zasady rozliczania ulgi za złe długi. Wedle obowiązującego dziś prawa, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeśli wierzytelność ta nie...
Pin It

Home » VAT » Konstrukcja ulgi za złe długi po 1 stycznia 2013

Nowy rok 2013 przyniósł duże zmiany w dziedzinie podatków w Polsce. Między innymi, z dniem 1 stycznia wprowadzono w życie zmienione zasady rozliczania ulgi za złe długi. Wedle obowiązującego dziś prawa, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeśli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, jaki został określony w umowie lub na wystawionej fakturze.

Korekta

Jeśli upłynął już wskazany termin 150 dni od dnia terminu płatności za dostawę towarów lub wykonanie usługi, przedsiębiorca może dokonać korekty w rozliczeniu za okres wystawienia

Konstrukcja ulgi za złe długi po 1 stycznia 2013 roku

Źr. sxc.hu

tego dokumentu. Jeśli uregulowana zostanie tylko część należności, należy dokonać jedynie korekty częściowej.

Korekcie podlega przy tym uprawdopodobniona wierzytelność, ale w zależności od zaistniałej sytuacji będzie to inny zakres korekty:

– Części uprawdopodobnionej wierzytelności jako nieściągalna podstawy opodatkowania lub podatku należnego,
– Całej wartości podstawy opodatkowania,
– Całej wartości podatku należnego.

Przed podjęciem korekty do 31 grudnia 2012 roku należało przedstawić dłużnikowi wezwanie z ostrzeżeniem o podjęciu procedury korekty. Dziś nie jest już to konieczne w odniesieniu do dłużnika, ale należy przesłać taką informację do urzędu skarbowego.

Korzyści wierzyciela

Podatnik, który nie otrzyma zapłaty za wystawioną fakturę, ma prawo po upływie 150 dni od dnia terminu płatności wskazanego dokumencie, skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Dzięki temu szybciej można odzyskać podatek, który wierzyciel zapłacił w związku z wystawioną fakturą.

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top