Rozliczenie dochodów z zagranicy

Rozliczenie dochodów z zagranicy

on kw. 5, 13 • by SpecPodatkowy.pl • with Możliwość komentowania Rozliczenie dochodów z zagranicy została wyłączona

Pozyskiwane dochody w ciągu roku podatkowego muszą zostać rozliczone w kolejnym roku z Urzędem Skarbowym na właściwej deklaracji podatkowej. Zasada ta generalnie odnosi się do wszystkich źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym w Polsce. W jaki sposób jednak i czy w ogóle polscy podatnicy...
Pin It

Home » PIT » Rozliczenie dochodów z zagranicy

Pozyskiwane dochody w ciągu roku podatkowego muszą zostać rozliczone w kolejnym roku z Urzędem Skarbowym na właściwej deklaracji podatkowej. Zasada ta generalnie odnosi się do wszystkich źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym w Polsce. W jaki sposób jednak i czy w ogóle polscy podatnicy mają rozliczać się z dochodów uzyskiwanych zagranicą? Czy one również mają znaleźć się w rozliczeniu PIT za dany rok podatkowy?

183 dni kluczowe w rozliczeniu

Pozyskując dochody za granicą, na przykład w Niemczech, w Czechach, czy w Danii i Holandii, należy je rozliczyć z podatku, ale niekoniecznie w Polsce. Jeśli podatnik mieszka w Polsce przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu danego roku podatkowego, i osiąga dochody zarówno kraju, jak i za granicą, podlegają one opodatkowaniu tylko w Polsce.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Pracując za naszą zachodnią granicą, na przykład w ciągu wakacji, nie przebywamy w Niemczech przez dłużej niż pół roku. Powinniśmy zatem rozliczyć takie dochody w obrębie przychodów pozyskiwanych w Polsce. Niemniej jednak, szczegółowe zasady rozliczenia się z podatku PIT za dany rok podatkowy wskazane zostały w treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaka została zawarta pomiędzy Polską, a danym krajem, w tym przypadku z Niemcami. Dzięki takiej umowie unika się podwójnego opodatkowania tych samych dochodów od jednej osoby w dwóch państwach.

Istnieją dwa rodzaje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
– Metoda wyłącznie z progresją,
– Metoda proporcjonalnego odliczenia.

Polska posiada zawartą z Niemcami umowę opierającą się na metodzie wyłączenia z progresją. Na mocy zawartych w niej przepisów należy stwierdzić, że dochód osiągnięty w Niemczech jest w Polsce zwolniony z podatku PIT. Dochody zagraniczne z państw objętych metodą wyłączenia z progresją przyczyniają się do wzrostu wysokości opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce.

Zwrot podatku z Niemiec

Od dochodów pozyskiwanych w Niemczech potrącany jest podatek. Bardzo często w przypadku pracowników sezonowych następuje zjawisko nadpłacenia podatku. Pracownik rozliczający swoje dochody z pracy w Niemczech na zeznaniu do niemieckiego urzędu skarbowego, uwzględnia tylko rzeczywisty dochód roczny. Może w ramach takiej deklaracji skorzystać z ulg podatkowych, obniżających podstawę opodatkowania. Dzięki temu można uzyskać zwrot podatku z Niemiec oraz innych Państw, które mają zawarte wzajemne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Artykuł powstał dzięki firmie Euro-tax.pl odzyskującej podatki z Niemiec. Więcej na ten temat: https://euro-tax.pl/zwrot-podatku/z-niemiec/

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top