Artykuły w kategorii ‘PIT’ .

 • Zagraniczne zarobki studenta w rozliczeniu PIT

  on lis 20, 12 • in PIT • with Możliwość komentowania Zagraniczne zarobki studenta w rozliczeniu PIT została wyłączona

  Zagraniczne zarobki studenta w rozliczeniu PIT

  Student wykonujący pracę zarobkową, musi się z niej rozliczyć z fiskusem w ramach rocznego PIT-u. Z obowiązku rozliczenia zwolnieni są studenci, których jedynym dochodem są stypendia motywacyjne i socjalne. Jeśli student uzyskał w danym roku podatkowym dochody z zagranicy, musi je uwzględnić w swojej deklaracji podatkowej składanej w Urzędzie Skarbowym

  Read More »
 • Składanie deklaracji PIT-6/PIT-6L

  on paź 27, 12 • in PIT • with Możliwość komentowania Składanie deklaracji PIT-6/PIT-6L została wyłączona

  Składanie deklaracji PIT-6/PIT-6L

  Deklarację PIT-6/PIT-6L składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym do dnia 30 listopada bieżącego roku podatkowego. Deklarację taką składają podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Co ważne, deklaracja ta nie dotyczy roku podatkowego, w którym ją składamy ale roku następnego. Powinniśmy w niej określić w miarę poprawnie planowane rodzaje i rozmiary produkcji rolnej w roku następnym roku podatkowym

  Read More »
 • Kto musi wypełniać deklarację PIT-4R?

  on paź 27, 12 • in PIT • with Możliwość komentowania Kto musi wypełniać deklarację PIT-4R? została wyłączona

  Kto musi wypełniać deklarację PIT-4R?

  Deklaracja PIT-4R służy rozliczeniu składek płatnika bezpośrednio z Urzędem Skarbowym z pominięciem pracowników, czyli podatników. W deklaracji PIT-4R płatnik deklaruje kwoty zaliczek pobranych od niego na podatek dochodowy. Każdy płatnik musi wysłać deklarację do odpowiedniego Urzędu Skarbowego do 31 stycznia każdego roku podatkowego

  Read More »
 • Konsekwencje błędów w deklaracji PIT

  on paź 27, 12 • in PIT • with Możliwość komentowania Konsekwencje błędów w deklaracji PIT została wyłączona

  Konsekwencje błędów w deklaracji PIT

  Składając rozliczenie podatku, czyli deklarację PIT, możemy spodziewać się, iż zostaniemy poinformowani o dokonaniu korekty naszego zeznania przez właściwego urzędnika albo zostaniemy wezwani do samodzielnego złożenia korekty. Bardzo często zdarza się nam popełniać błędy w rozliczeniu PIT, dlatego większość z tych błędów traktowana jest przez urzędników łagodnie

  Read More »
 • Jak Fiskus sprawdza rozliczenia PIT

  on paź 26, 12 • in PIT • with Możliwość komentowania Jak Fiskus sprawdza rozliczenia PIT została wyłączona

  Jak Fiskus sprawdza rozliczenia PIT

  Rozliczenie podatku PIT należy składać ze świadomością, iż nasze zeznanie zostanie sprawdzone przez urząd. Nie reguły nie musimy się jednak niczego obawiać. Nasze rozliczenie zostanie sprawdzone przez urzędników, a nawet skorygowane bez naszego udziału, jeżeli tylko będzie możliwa taka sposobność. Fiskus dokładnie kontroluje nasze rozliczenia roczne, ale nie w każdym przypadku wiąże się to od razu z jakimiś poważnymi konsekwencjami. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości zawsze przysługuje nam prawo do złożenia wyjaśnień

  Read More »
 • Jak dostać nadpłatę PIT na konto?

  on paź 26, 12 • in PIT • with Możliwość komentowania Jak dostać nadpłatę PIT na konto? została wyłączona

  Jak dostać nadpłatę PIT na konto?

  Każdy podatnik, który po rozliczeniu podatku dochodowego słusznie wykazał nadpłatę otrzyma od Urzędu Skarbowego należny zwrot. Urząd Skarbowy ma 3 miesiące od daty złożenia przez nas zeznania na rozliczenie się z nami z dokonanych nadpłat

  Read More »
 • Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia zeznania PIT

  on paź 26, 12 • in PIT • with Możliwość komentowania Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia zeznania PIT została wyłączona

  Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia zeznania PIT

  Zdarzenia losowe mogą spowodować, że podatnik nie będzie miał możliwości podpisania i złożenia deklaracji PIT osobiście. Może to wyniknąć na przykład z konieczności opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej, która uniemożliwia osobiste rozliczenie i podpisanie zeznania. Nie ma wówczas żadnego problemu z ustanowieniem pełnomocnika

  Read More »
 • Kto wypełnia deklarację PIT-3?

  on paź 26, 12 • in PIT • with Możliwość komentowania Kto wypełnia deklarację PIT-3? została wyłączona

  Kto wypełnia deklarację PIT-3?

  Osoby otrzymujące zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego również odprowadzają podatek dochodowy, tyle że podstawą do obliczenia zaliczki jest kwota zasiłku, a płatnikiem jest w tym miejscu organ rentowy, czyli ten, który wypłaca zasiłek. Deklaracja PIT-3 służy do pomniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i przeznaczona jest właśnie dla osób będących na zasiłku pieniężnym. Osoby zatrudnione na umowę o pracę do tego samego celu używają deklaracji PIT-

  Read More »
 • Kto wypełnia deklarację PIT-2?

  on paź 26, 12 • in PIT • with Możliwość komentowania Kto wypełnia deklarację PIT-2? została wyłączona

  Kto wypełnia deklarację PIT-2?

  Deklaracja PIT-2 służy przede wszystkim do zmniejszenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy wpłacanych do Urzędu Skarbowego przez płatnika. Odbywa się to na prośbę i wniosek podatnika (pracownika), którego wpłacane zaliczki na podatek dotyczą. PIT-2 jest w tym miejscu rodzajem oświadczenia, w którym pracownik wskazuje pracodawcę, jako organ właściwy do zmniejszenia owych zaliczek

  Read More »
 • Do kiedy należy rozliczyć deklarację PIT

  on paź 26, 12 • in PIT • with Możliwość komentowania Do kiedy należy rozliczyć deklarację PIT została wyłączona

  Do kiedy należy rozliczyć deklarację PIT

  Niektórzy zastanawiają się kiedy konieczne jest złożenie rocznej deklaracji podatkowej PIT. Zeznanie takie składają osoby, które uzyskały dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. W Polsce najpopularniejszym podatkiem PIT jest PIT-37, czyli zeznanie roczne za dochód uzyskany poprzez stosunek pracy, za który zaliczki pod podatek pobierane są przez płatnika. Rozliczenie to dotyczy nie tylko wykonujących stałą pracę regulowaną umową o pracę, ale również wszelkiego rodzaju zleceniobiorców i twórców przekazujących prawa autorskie za pomocą umowy o dzieło

  Read More »
Scroll to top