Opodatkowanie zarobków na różnicy kursów walut

Opodatkowanie zarobków na różnicy kursów walut

on sie 27, 13 • by admin • with Możliwość komentowania Opodatkowanie zarobków na różnicy kursów walut została wyłączona

Opodatkowanie zarobków na różnicy kursów walut Zarobkowanie na rynku walutowym FOREX (ang. Foreign Exchange) pozwala na wypracowanie niebagatelnych zysków z tytułu korzystnych dla inwestora różnic kursowych. Platformy polskie i zagraniczne pozwalają na prowadzenie rachunku walutowego i na zarabianie na parach...
Pin It

Home » PIT » Opodatkowanie zarobków na różnicy kursów walut

Opodatkowanie zarobków na różnicy kursów walut

Zarobkowanie na rynku walutowym FOREX (ang. Foreign Exchange) pozwala na wypracowanie niebagatelnych zysków z tytułu korzystnych dla inwestora różnic kursowych. Platformy polskie i zagraniczne pozwalają na prowadzenie rachunku walutowego i na zarabianie na parach walutowych wybranych przez inwestorów. Próbując swoich sił w inwestycjach na FOREX-ie trzeba być świadomym jednocześnie tego, że dochody uzyskiwane z inwestowania w waluty obce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak inwestor powinien rozliczyć się w ramach zeznania rocznego z zarobków na różnicy kursów walut na rynku FOREX? Czy kantory internetowe pośredniczące w takich inwestycjach walutowych są zobowiązane, podobnie jak pracodawcy, do wystawienia informacji podatkowej swoim klientom?

Podstawa opodatkowania

Dochód uzyskiwany z tytułu inwestycji dokonywanych na rynku FOREX pochodzi z zawieranych transakcji kupna i sprzedaży waluty. Ma on charakter specyficzny, bowiem jest dochodem z kapitałów pieniężnych i dochód ten w rzeczy samej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  Transakcje na FOREX-ie są uznawane za transakcje na instrumentach pochodnych, podlegające takiemu samemu opodatkowaniu jakie znajduje zastosowanie w przypadku dochodów kapitałowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 ust. 1 pkt 7 wskazuje, że źródłem przychodów podlegającym opodatkowaniu podatkiem PIT są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w ustawie. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi definiuje pochodne instrumenty finansowe jako instrumenty, które nie są papierami wartościowymi. Do takiej dziedziny przychodów zalicza się:

  • finansowe kontrakty terminowe,
  • umowy forward dotyczące stóp procentowych,
  • swapy akcyjne,
  • swapy na stopy procentowe,
  • swapy walutowe.

Opodatkowanie podatkiem PIT

W art. 30b ust. 1 ustawy o PIT określono, że dochody uzyskiwane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% podstawy opodatkowania. Przychód uzyskany przez podatnika z tytułu różnicy kursów walutowych uznać należy za przychód z kapitałów pieniężnych i opodatkować go stawką podatku liniowego 19%. W gestii podatnika będzie leżało również złożenie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego rozliczenia PIT-38, w którym należy ująć roczne przychody kapitałowe. PIT-38 wypełniany jest przez podatnika na podstawie formularza PIT-8C sporządzanego przez brokera, w którym wskazywane są przychody i koszty za dany rok podatkowy.

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top