Artykuły w kategorii ‘Formularze’ .

 • Formularz VAT-UE

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze VAT • with Możliwość komentowania Formularz VAT-UE została wyłączona

  VAT-UE druk Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

  Read More »
 • Formularz VAT-UEK

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze VAT • with Możliwość komentowania Formularz VAT-UEK została wyłączona

  VAT-UEK druk Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

  Read More »
 • Formularz VAT-R

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze VAT • with Możliwość komentowania Formularz VAT-R została wyłączona

  VAT-R druk Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

  Read More »
 • Formularz VAT-Z

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze VAT • with Możliwość komentowania Formularz VAT-Z została wyłączona

  VAT-Z druk Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

  Read More »
 • Formularz CIT-D

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-D została wyłączona

  CIT-D druk Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

  Read More »
 • Formularz CIT-ST

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-ST została wyłączona

  CIT-ST druk Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

  Read More »
 • Formularz CIT-6AR

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-6AR została wyłączona

  CIT-6AR druk Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Read More »
 • Formularz CIT-6R

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-6R została wyłączona

  CIT-6R druk Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Read More »
 • Formularz CIT-8

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-8 została wyłączona

  CIT-8 druk Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z załącznikami

  Read More »
 • Formularz CIT-8A

  on paź 27, 12 • in Formularze, Formularze CIT • with Możliwość komentowania Formularz CIT-8A została wyłączona

  CIT-8A druk Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

  Read More »
Scroll to top