Deklaracja PIT-8c – informacje

Deklaracja PIT-8c – informacje

on lis 20, 12 • by SpecPodatkowy.pl • with Możliwość komentowania Deklaracja PIT-8c – informacje została wyłączona

Deklaracja PIT-8c jest wykorzystywana przez płatników, którzy uzyskują dochody giełdowe czy też dochody z tzw. innych źródeł. Deklarację tą składa się do końca lutego roku podatkowego, następującego po roku, za który następuje rozliczenie podatkowe. Poprawnie wypełniony druk PIT-8c powinien trafić...
Pin It

Home » PIT » Deklaracja PIT-8c – informacje

Deklaracja PIT-8c jest wykorzystywana przez płatników, którzy uzyskują dochody giełdowe czy też dochody z tzw. innych źródeł. Deklarację tą składa się do końca lutego roku podatkowego, następującego po roku, za który następuje rozliczenie podatkowe. Poprawnie wypełniony druk PIT-8c powinien trafić zarówno do urzędu skarbowego jak i do podatnika, którego owa deklaracja dotyczy.

W deklaracji PIT-8c wyszczególnia się dochody uzyskane z:

PIT 8c i dochody z giełdy

Źr.  sxc.hu

– Odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
– Odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych,
– Realizacji praw wynikających z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i instrumentów pochodnych,
– Odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
– Tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny.

Wspominane dochody z tzw. innych źródeł, które są ujmowane także w deklaracji PIT-8c mogą pochodzić z tytułu:

– Zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, gdzie płatnik nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek,
– Kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi najbliższej rodziny,
– Alimentów,
– Stypendiów,
– Dopłat i dotacji,
– Nagród oraz innych nieodpłatnych świadczeń.

Warto podkreślić, że w deklaracji PIT-8c nie uwzględnia się wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego pracownika. Znajduje w niej odzwierciedlenie wyłącznie zasiłek chorobowy zleceniobiorcy oraz innych osób wykonujących działalność gospodarczą osobiście.

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top