Deklaracja PIT-37 – informacje

Deklaracja PIT-37 – informacje

on lis 20, 12 • by SpecPodatkowy.pl • with Możliwość komentowania Deklaracja PIT-37 – informacje została wyłączona

Podatnicy uzyskujący dochody ze stosunku pracy rozliczają się najczęściej z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Nie są to jednak jedyne przychody, jakie mogą być uwzględnione w tym druku zeznania podatkowego. Generalnie określa się, że deklaracja PIT-37 dotyczy przychodów, jakie są uzyskiwane i rozliczane...
Pin It

Home » PIT » Deklaracja PIT-37 – informacje

Podatnicy uzyskujący dochody ze stosunku pracy rozliczają się najczęściej z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Nie są to jednak jedyne przychody, jakie mogą być uwzględnione w tym druku zeznania podatkowego. Generalnie określa się, że deklaracja PIT-37 dotyczy przychodów, jakie są uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników, a nie podatników.

Deklarację PIT-37 składają do Urzędu Skarbowego pracownicy, zleceniobiorcy, jak i wszyscy inni podatnicy, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera w ciągu roku podatkowego płatnik.

PIT 37

Źr.  sxc.hu

PIT-37 złożą w ramach rozliczenia podatkowego podatnicy:

– uzyskujący przychody ze źródeł znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem płatnika, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
– niekorzystający z rozliczenia strat z lat ubiegłych,
– nierozliczający w ramach swojego PIT-u dochodów małoletnich dzieci,
– nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT-37 umożliwia podatnikom skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych. Za pośrednictwem tego druku można dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy rozliczenia jako osoby samotnie wychowujące dziecko. Jeśli PIT-37 wypełniany jest przez małżonków, koniecznym warunkiem do spełnienia musi być to, aby podatnicy byli uprawnieni do rozliczania się ze swoich dochodów w obrębie tej deklaracji.

Druk PIT-37 wypełnią między innymi:

– pracownicy uzyskujący przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej, ze stosunku służbowego,
– emeryci,
– renciści,
– osoby uzyskujące świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
– członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, uzyskujący z tego tytułu należności,
– stypendyści,
– osoby uzyskujące zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
– osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście lub z praw autorskich.

PIT-37 należy złożyć do Urzędu Skarbowego osobiście lub w formie elektronicznej, do końca kwietnia roku podatkowego następującego po roku, za który następuje rozliczenie podatkowe.

 

Comments

comments

Podobne artykuły

Comments are closed.

Scroll to top